Solárium

Momentálně je upraven provoz pouze na pondělí a středu, vždy od 14:00 do 18:00 hodin.

Termíny a časy je nutno domluvit na tel.čísle: 603 718 413

 
Rozhodnete–li se pro návštěvu našeho solária, najdete zde nejnovější typ střední řady Ergoline 300, je vybaveno 38 zářiči a 3 vysokotlakými obličejovými výbojkami.

Maximální doba opalování je stanovena na 20 min.

Odborně vyškolená obsluha vám při první návštěvě doporučí dobu opalování v závislosti na citlivosti vaší pokožky.

Cena za 1 minutu činí 5,50,-Kč a v případě zakoupení permanentní vstupenky na 100 minut vyjde cena jedné minuty na 5,- Kč.